Vision

DonDobbin® visar på ett globalt problem. Cigarettfimpar innehåller mikroplaster och gifter som cadmium och bly. I Sverige slängs en miljard fimpar på marken varje år. Fimpen är det vanligaste skräpet i gatumiljön, påverkar vattenmiljön, är farliga för barn och djur, orsakar stora bränder och medför orimliga städkostnader. Med teknik och funktion möter DonDobbin® ett hittills förbisett behov. DonDobbin® gör det lätt för rökare att avstå från att fimpa på gatan och lätt att ändra hela beteendet. dondobbin.com

Hjälp vår vision bli verklighet, att gator, hav och parker blir fina, rena och fria från fimpar. Att bära ett DonDobbin® Pick-Me-Up armband är ett sätt att hjälpa till. Att sprida informationen är ett annat sätt.

Vision

The DonDobbin® addresses a global problem. Cigarette butts contain micro-plastics and toxins like cadmium and lead. In Sweden, one billion cigarette butts are flicked to the ground every year. It is the most common litter in urban environment. Cigarette butts effect aquatic life, are dangerous to children and animals, are the cause of major fires and bring on a huge clean up cost. With technical design and function DonDobbin® meets a hitherto overlooked need. The cigarette-butt-bag, DonDobbin®, makes it easy for smokers to refrain from stubbing out their cigarettes on the street and change their behavior overall. dondobbin.com

Help our vision come true that streets, oceans and playgrounds will become nice, clean and free of cigarette butts. Wearing a DonDobbin® Pick-Me-Up Bracelet is one way to help. Spreading the information is another way.