Om DonDobbin®/About


Om DonDobbin®

DonDobbin® startade som en reaktion mot de miljarder giftiga cigarettfimpar som slängs på marken varje år. Rebecka Dahlén och Ingela Dunér, med fötterna i design och marknadsföring såg en brist och ett behov i marknaden av en modern engångsfimppåse. Läs mer om bakgrund och produkt på dondobbin.com

DonDobbin® Pick-Me-Up armbandet föddes för att stötta vår verksamhet och som symbol för en fimp-fri miljö. DonDobbin betyder fritt översatt ”herr-liten-arbetshäst” och logotypen är en stilisering av den internationella räddningssymbolen ”Pick-Me-Up”. Se det som en räddningsaktion i förebyggande syfte, hellre än att något som redan är nedskräpat skall plockas upp. Vi menar att problemet kunde vara ett icke-problem om fimpen aldrig slängs och att hela frågan handlar om att ändra beteende.

DonDobbin® Pick-Me-Up armbandet är ett genuint och vackert smycke, handgjort i silver och läder och ett ställningstagande. Vi tror att du som väljer att bära vårt armband gör skillnad för miljön.

About DonDobbin®

DonDobbin® started as a reaction to the billions of toxic cigarette butts thrown on the ground every year. Rebecka Dahlén and Ingela Dunér, with their feet in design and marketing, saw a shortcoming and a need in the market of a modern, cigarette-butt-bag for single use. Read more about background and product at dondobbin.com

The DonDobbin® Pick-Me-Up Bracelet was born to support our business and to symbolise a cigarette-butt-free environment. DonDobbin means the freely translated "Mr Small workhorse" and the logo is a stylisation of the international rescue symbol "Pick-Me-Up". See it as a precautionary rescue campaign, rather than picking up something that has already been littered. We mean that the problem could be a non-problem if the cigarette-butt is never littered in the first place and that the issue is all about changing behavior.

DonDobbin® Pick-Me-Up Bracelet is a genuine and beautiful piece of jewelry handmade in silver and leather but also a standpoint. We believe that you, choosing to wear our bracelet, make a difference to the environment.