Armband skötselråd/Bracelet Care Instructions

Ditt DonDobbin® Pick Me Up armband är handgjort för att åldras och bevaras länge. Med naturliga material vill vi ge armbandet ett enkelt men samtidigt exklusivt utseende. Ett tips för längre hållbarhet på läderknutarna är, att inte bada eller duscha med armbandet på.  

Silver svartnar när det utsätts för syre men silver som används regelbundet kräver mindre skötsel. Vårt silver har en ytbehandling (rodium) som gör att det är mer beständigt mot påverkan av luft. 

Lädrets färg och struktur ändras över tiden och får en mörkare patina. Lädret har naturliga, små variationer och brister i färg och yta. Det är helt normalt och ett vackert komplement till varje smycke.

...

Your DonDobbin® Pick Me Up bracelet is handcrafted to age and last for long. Using natural materials we aim to give the bracelet a basic but exclusive feature. A tip for longer durability of the leather knots is, to take off your bracelet when bathing or having a shower. 

Silver tarnishes when exposed to oxygen but silver that is regularly used needs less care. Our silver has a surface treatment (rhodium) that makes it more resistent to oxygen.

The leather color and texture may change over time, darkening to create a soft patina. The leather has inherent slight variations and imperfections, which are normal and add to the beauty of each piece.